Sposób montażu obrzeży

Komplet narzędzi niezbędnych do montażu obrzeży to tylko młotek i szczypce.

Obrzeża łączymy ze sobą za pomocą prostych i wygodnych złączy.

Przez nacięcie dolnej półki eko-bord'u uzyskujemy możliwość tworzenia nieprostolinijnych brzegów nawierzchni.

Eko-bord'y do podłoża są przymocowywane za pomocą gwoździ:
- z tworzywa dla podłoży miękkich (trawnik, ziemia uprawna, piasek)
- z metalu dla podłoży twardych (glina, tłuczeń).

Końcową fazą zabudowy obrzeży eko-bord jest zasypanie grysem, korą itp., tak aby były one niewidoczne.

W przypadku montażu obrzeży w temperaturze poniżej 5°C zalecamy zastosować przerwę dylatacyjną ok. 1,5 ~ 2,0 cm co 5 mb.