Przygotowanie podłoża

W pierwszej kolejności teren pod trawnik należy oczyścić z zanieczyszczeń takich jak korzenie, chwasty, kamienie, pozostałości po budowie. Jeśli wymieniamy stary trawnik najlepiej do jego usunięcia użyć podcinarki do darni. Zawsze przed założeniem nowego trawnika z rolki usuwamy starą trawę, nigdy nie kładziemy trawy na trawę! Chwasty usuwamy mechanicznie, lub za pomocą oprysku, takimi preparatami jak roundup. A gdy mamy już trawnik i w nim chwasty stosujemy środki do zwalczania chwastów dwuliściennych np. Starane.

Następnie należy ocenić jaką glebę mamy na ogrodzie. Do gleb piaszczystych należy dodać warstwę żyznej ziemi, NIE TORFU! Natomiast do gleby tłustej należy dodać żwirku o granulacji 2-4mm. W obu przypadkach należy oba podłożą wymieszać glebogryzarką lub przekopać. Zawsze przed założeniem nowego trawnika należy teren przekopać, nawet gdy nie wymieniamy podłoża. Jeśli na naszym terenie występują krety warto cały teren zabezpieczyć siatką uniemożliwiającą robienie kopcy.

Kolejnym krokiem jest niwelacja podłoża, którą należy wykonać tak, aby woda z trawnika nie spływała w kierunku budynków. Teren powinien być gładki bez dołków i górek, oraz pozbawiony zanieczyszczeń. Ziemia powinna być ubita na tyle aby nie robiły się zagłębienia podczas chodzenia po niej. Warstwa podłoża (dobrej ziemi) powinna wynosić minimum10cm grubości.

Na dobrze przygotowane podłoże należy rozrzucić siewnikiem wolnorozpuszczalny nawóz mineralny o dużej zawartości azotu i wymieszać go z podłożem za pomocą grabi.
Trawa rolowana powinna być rozłożona jak najszybciej po przywiezieniu na miejsce. Rolki powinny być złożone w cieniu, a w gorące dni należy je zraszać wodą. Trawa która nie zostanie rozłożona w ciągu 24godzin od przywiezienia na ogród powinna być rozwinięta i podlana, a następnego dnia ułożona.