Koszenie

Pierwsze koszenie należy przeprowadzić po ok 7 dniach od położenia trawnika, trawę kosimy na wysokość 4-7cm. Koszenie należy przeprowadzać co najmniej raz w tygodniu, a najlepiej 3 razy na dwa tygodnie. Nie należy pozostawiać trawy bardzo długiej i kosić krótko. Kosiarka powinna mieć ostry nóż i posiadać kosz na ścinki.

Nie pozostawiać ściętej trawy, ponieważ ścinki mogą spowodować gnicie murawy i powstanie dziur w trawniku. Fajnym rozwiązaniem i pewnego rodzaju nowością są automatyczne roboty koszące, nie zbierają one trawy. Koszą ją tak często, że ścinki ściętej trawy są bardzo małe i rozkładając się stanowią nawóz dla trawnika. Takie rozwiązanie jest proponowane na większe trawniki, lub dla osób, które nie mają czasu regularnie kosić trawy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, uzyskujemy efekt świeżo skoszonego trawnika przez cały sezon, roboty mogą kosić trawę nawet codziennie.